ВИМОГИ ДСТУ та ГОСТів До зернових та олійних культур

За якістю с/г продукція повинна відповідати вимогам ГОСТів та ДСТУ чинним в Україні. Якість с/г продукції повинна відповідати також медико – біологічним вимогам і санітарним нормам якості продовольчої сировини і харчових продуктів.

Зернові культури також повинні мати природний запах та колір, без самозігрівання і теплового пошкодження, бути без будь-яких домішок та забруднень органічними речовинами. Ураження товару зерновими шкідниками — не допускається.

ДСТУ та ГОСТИ на зернові та олійні культури:

  1. ДСТУ 3768:2019 Пшениця. Технічні умови
  2. ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови
  3. ДСТУ 4525: 2006 Кукурудза. Технічні умови
  4. ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий. Технічні умови
  5. ГОСТ 27149-95 Жмых соевый кормовой. Технические условия
  6. ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови
  7. ДСТУ 2423-94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення
  8. ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення
  9. ДСТУ 2949-94 Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення